हिमालयन अर्गानिक सेलिब्रेटी कम्पनी प्रा. लि. का उद्देश्यहरु हिमालयन अर्गानिक सेलिब्रेटी कम्पनी प्रा. लि. का उद्देश्यहरु

हिमालयन अर्गानिक सेलिब्रेटी कम्पनी प्रा. लि. का उद्देश्यहरु हिमालयन अर्गानिक सेलिब्रेटी कम्पनी प्रा. लि. का उद्देश्यहरु
– (१) यस कम्पनीको उद्देश्य देहाय वमोजिम हुनेछ ः–

(क) आधुनिक जैविक तथा अर्गानिक खेती प्रणालीको विकास गर्ने, सामुदायिक वजार विकास गर्ने, माछा, पशु÷पंछी (गाई, भैसी, बाख्रा, बंगुर, कुखुरा, हाँस अष्ट्रिच आदी) पालन, दुग्ध उत्पादन, दुग्धजन्य विभिन्न परिकारहरुको उत्पादन, मासु उत्पादन, फलफूल खेती, अन्न खेती गर्ने गराउने, जडीबुटी खेती गर्ने तथा संकलन गर्ने गराउने ।

(ख) कृषिमा आधारित कृषकहरुको जीवनस्तर उकास्नको लागि उन्नत खेतीको विकास गर्ने, भण्डारण गर्ने, नर्सरी बनाउने, उन्नत जातको विउ उत्पादन र विक्री गर्ने, कृषकहरुलाई आधुनिक प्रविधि सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने ।

(ग)   नेपालको भौगोलिक तथा हावापानीको विविधता अनुसार जैविक विविधता तथा सो अनुरुपको कृषिमा उपलब्ध व्यक्तिहरु वा बेरोजगार जनशक्तिहरु परिचालन गरी आधुनिक बैज्ञानिक प्रणाली अनुसार विदेशी प्रविधिको समेत अनुसरण गरी विभिन्न बनस्पतिहरुको खेति तथा पशुपालन गर्ने एवं उन्नत प्रकारको अर्गानिक तरकारी, विउ विजन, बनस्पतिहरुको खेति गर्ने ।

(घ) आधुनिक खेति प्रणलीमा जैविक खाद्य मल प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा अभिप्रेरित गर्ने तथा जैविक खाद्य मल उत्पादन गरी बिक्रि वितरण गर्ने गराउने ।

(ङ) सजिवन, रवर, चिया, कफि, केवु, जडिवुटी, बनस्पतिहरु, रुद्राक्ष, बोधिचित्त, अन्न तथा तरकारीक खेति गरी कार्वन व्यापारका लागि पहल गर्ने ।

(च) स्थानीय तहमा उत्पादीत वस्तुहरुको व्यवस्थापन गर्ने, सम्बन्धित वस्तुहरुको विमा गराउन सहयोग गर्ने, उद्योग, कलकारखाना (कोल्ड स्टोरेज, दूध डेरी, ह्याचरी, दाना, फलफूल प्रशोधन, चिया कफी प्रशोधन) स्थापना गर्ने गराउने ।

(छ) पर्यटन उद्योगलाई सघाउने किसिमका कृषि व्यवसायहरु संचालन गर्ने गराउने ।

(ज) स्थानीय तहमा उत्पादीत वस्तुहरुको व्यवस्थापन गर्ने, सम्बन्धित वस्तुहरुको विमा गराउन सहयोग गर्ने, उद्योग, कलकारखाना (कोल्ड स्टोरेज, दुध चिस्यान केन्द,्र दूध डेरी, ह्याचरी, दाना, फलफूल प्रशोधन, चिया कफी प्रशोधन) स्थापना गर्ने गराउने ।

(झ) अत्याधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रविधिबाट गुणस्तरयुक्त अर्गानिक अर्थोडक्स तथा सि.टि.सी. चिया उत्पादन, प्रशोधन तथा प्याकेजिङ्ग गरी विक्री वितरण गर्ने ।

(ञ) दैनिक उपभोग्य खाद्य सामाग्रीहरु तथा अन्य खाद्य सामाग्रीहरु चामल, दाल, तेल, गहुँ, चामल, फापर, कोदो, मकै, जौ आदी को पिठा,े तुलसी चिया, चिया मसला, पदमचाल चिया, साथै अन्य जडिबुटी चिया, सुठो, अचार, यार्सागुम्बा, बेसार आदि खरिद तथा उत्पादन गरी विक्री वितरण गर्ने गराउने ।

(ट) सुन्तला, अनार, स्याउ, मेवा, कागती, मौसम, आँप, भूई कटहर, गुराँस लगायतका फलफूलहरु तथा फलफुलबाट जुस तथा जाम खरिद तथा उत्पादन गरी विक्री वितरण गर्ने गराउने ।

(ठ) वातावरण र वन व्यवस्थापनका साथै वैकल्पिक उर्जा सम्बन्धी कार्यक्रम तथा परियोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण कार्य गर्ने ।

(ड) सरकारी, गैर सरकारी, स्वदेशी तथा विदेशी दाता, दात्री निकायहरु लगायत अन्य वित्तीय संघ सस्थाहरु सँग अनुदान एवं सहुलियत दरमा ऋण सहयोग लिएर व्यवसायलाई अगाडी बढाउने ।

(ढ) नेपालमा लगानी तथा व्यवसाय गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति÷संस्था÷ कम्पनीको सम्पर्क निकाय तथा परामर्शदाताको रुपमा रही कार्य गर्ने ।

(ण) आर्युवेदीक दवाई उत्पादन गर्न का निमित्त चाहिने आवश्यक जडिवुटीहरुको खेती गरी त्यसको संकलन,भण्डारण  प्रशोधन गर्ने तथा स्वदेश तथा विदेशमा विक्री वितरण  गर्ने गराउने ।(त) कृषि सँग सम्बन्धित विभिन्न आधुनिक मेसिन तथा औजारहरु खरिद विक्री गर्नुका  साथै उक्त मेसिन संचालन गर्नका लागि विभिन्न तालिम दिई जनशक्ती उत्पादन गर्ने ।

(थ) ग्रामिण तथा सहरी कृषी पर्यटन प्रबर्धनका लागि होमस्टे तथा होटल रेष्टुरेण्ट संचालन गर्ने, तथा अर्गानिक कृषि अद्योग तथा कृषि उपजको उत्पादनको सम्बन्धमा तालिम दिने एवं कृषि प्रदर्शनीको आयोजना गर्ने ।

(द) अगानिक कृषि प्रणालीको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सो सम्बन्धमा तालिम दिने एवं अर्गानिक कृषि सम्बन्धमा आयोजना हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम, गोष्ठि, सेमिननार आदिमा भाग लिने साथै कम्पनीले गर्ने अर्गानिक उत्पादन तथा बिक्रि गरिने बस्तुहरुको प्रमाण्किरण गर्ने गराउने ।

(ध) अर्गानिक उत्पादन एवं प्रयोग र अन्य विद्या संग सम्बन्धित बृत्तचित्र, चलचित्र, टेलिचलचित्र, भिडियो चलचित्र आदि अत्पादन गरी विभिन्न माध्यमबाट प्रशारण गर्ने ।

(न) समान उद्देश्य भएका कम्पनीहरुको व्यवस्थापन तथा संचालनको जिम्मा लिई व्यवस्थापन तथा संचालन गर्ने ।

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt